HEATOSER 6100

سيال انتقال حرارت با پايه معدني

روغن HEATOSER 6100 در موارد زیر به کار می‌رود.

 • سيستم‌هاي توليد گرمايش براي محيط هاي صنعتي و خانگي.
 • سيستم‌هاي توليد بخار و آب داغ.
 • سيستم‌هاي تهويه هوا.
 • سيستم‌هاي کنترل دما در انبارها.
 • گرمايش به وسيله مبدل هاي حرارتي.
 • گرمايش پوسته هاي بيروني اتوکلاوها، راکتورها، کوره ها، خشک کن ها، ماشين هاي تزريق قالب و ...
 • براي سيستم‌هاي گرمايشي در کارخانه‌هاي سيمان، صنايع کاغذ، صنايع چوب و ...
 • مناسب براي استفاده در انواع ادوات (لوله کشي، پمپ ها و ...)

 

مشخصات/عملکرد

ISO 6743/12 class L family QB

DIN 51502 class L

 

نقاط قوت و مزایا:

 • تهيه شده با روغن پايه خاص که موجب پايداري بالاي روغن مي‌شود.
 • پايداري حرارتي خوب.
 • نقطه اشتعال بالا.
 • شاخص گرانروی بالا.

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

HEATOSER 6100

 15 oC دانسیته در 
ASTM D4052
Kg/m3
888
40 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s
100
100 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s 
95
نقطه آتش گیری
ISO 2592
oC
280
نقطه اشتعال (رو باز)
ASTM D92
oC
240
نقطه ریزش
ASTM D97
oC
-6
باقیمانده کربن
ISO 6615
Weight %
0.05
محدوده دمای بالک
-
oC
290
محدوده دمای فیلم
-
oC
310