ENOGEAR SH 460

روغن سينتتيك (پلي آلفا الفين) براي جعبه دنده هاي بسته

 محصول ENOGEAR SH 460 در روغن كاري دنده هاي صنعتي بسته، كه تحت سخت ترين شرايط، از جمله بار و دماي بالا کار مي‌کنند، كاربرد دارد. این روغن از حفره دار شدن ميكروسكوپي و ایجاد خراش روي دنده ها (بدلیل شرايط كاري بسيار دشوار) جلوگيري مي كند.

موارد استفاده بخصوص در:

  •   چرخ دنده هاي ساده و مورب
  •  ياتاقان هاي با بار بالا و كوپلينگ هاي دنده اي

 

مشخصات/عملکرد

DIN 51517-3  ⇒ group CLP

AISI 224

FLENDER

AGMA 9005 - E02

CINCINNATI MILACRON

USINOR FT 161

DAVID BROWN

MULLER WEINGRATEN

NF-ISO 6743-6 Category CKD

 

نقاط قوت و مزایا:

  • خواص عالي EP که منجر به محافظت عالی از سطوح در برابر بار بالا می‌گردد.
  • داراي VI بالا، پايداري برشي بسيار عالي و ضريب اصطکاک پايين.
  •  نقطه ريزش بسيار پايين و قابليت كاركرد در دماهاي پايين.
  •  پايداري عالي در برابر اكسيداسيون، كاركرد خوب در دماهاي بالا و افزايش زمان كاركرد روغن بين 2 تا 4 برابر.
  •  سازگاري با آب بندها و فلزات حاوي مس.
  • ایجاد محافظت بسیار بالا از سطوح در برابر سایش و micropitting و کارکرد مناسب در دماهای بالا و پایین.

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

ENOGEAR SH 460

 15 oC دانسیته در 
ISO 3675
Kg/m3
863.3
40 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s
454.7
100 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s 
46.0
شاخص گرانروی
ASTM D2270
-
160
نقطه اشتعال (رو باز)
ASTM D92
oC
231
FZG Micropitting
FVA 54 llV
-
+ 10
FZG A/8.3/90
DIN 51 354/2
-
13<
نقطه ریزش
ASTM D97
oC
-42