CIMOTEX 460

روغن سیلندر موتورهای بخار

روغن CIMOTEX 460 یک روغن معدنی است که برای روغن کاری سیلندرهای موتور بخار استفاده می‌گردد. این محصول همچنین برای روانکاری ماشین‌های سنگین که در معرض دمای بالا قرار دارند، کاربرد دارد.

 

مشخصات/عملکرد

ISO 6743/0Z

 

نقاط قوت و مزایا:

  • دارای شاخص گرانروی بالا.
  • سازگاری خوب با آب بندها.
  • نقطه آتش گیری بالا.

 

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

CIMOTEX 460

 15 oC دانسیته در 
ASTM D4052
Kg/m3
903
40 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s
460
شاخص گرانروی
ASTM D2270
-
90
نقطه اشتعال (رو باز)
ASTM D92
oC
300
نقطه ریزش
ASTM D97
oC
-9