CIRCULIC RO 320

روغن عمليات ماشين كاري از نوع ضد زنگ و ضد اكسيداسيون

محصول CIRCULIC RO نوعی روغن معدني حاوي مواد افزودني با گرانروي متنوع می‌باشد که جهت روانكاري قسمت‌هاي متحرك تحت دماي بالا به کار مي‌رود.

- گريدهاي با گرانروي پايين: جهت سيستم هايي كه داراي سرعت بالا هستند مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مانند ماشين هاي نساجي، ماشين ابزارها و مدارهاي هيدروليكي كه نياز به استفاده از روغن هاي HL دارند.

-گريدهاي با گرانروي بالا: برای روانكاري ياتاقان ها و دنده هايي كه احتياج به خواص ضد سايش و ضد فشار ندارند، توصیه می‌شود. 

 

مشخصات/عملکرد

ISO 6743/4 Category HL
l ISO 6743/6 Category CKB
l ISO 11158 Category HL
l ISO 12925-1 Category CKB

 

نقاط قوت و مزایا:

  • شاخص گرانروي بالا به صورت طبيعي (به علت استفاده از روغن پايه مرغوب).
  • سازگاري بسيار مناسب با آب بندها.
  • دارای خواص جدا پذيري بسيار عالي از آب.
  • دارای خواص ضد كف، ضد خوردگي و ضد اكسيداسيون بالا.

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

CIRCULIC RO 320

 15 oC دانسیته در 
ASTM D4052
Kg/m3
899
40 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s
310.90
100 oC ویسکوزیته در  
ASTM D445
mm2/s 
23.3
شاخص گرانروی
ASTM D2270
-
90
نقطه اشتعال (رو باز)
ASTM D92
oC
290
نقطه ریزش
ASTM D97
oC
-21