COOLING POWER

ضد یخ

محصول COOLING POWER یک ضدیخ/ضد جوش بر پایه مونو اتیلن گلایکول بوده که در تولید آن از ادیتیوهای آلی بازدارنده از خوردگی (OAT) استفاده شده‌‎است و هیچکدام از گروه های آمین، نیترات و فسفاتی در فرمولاسیون آنها وجود ندارد.

این محصول، وقتی با مقدار مناسبی از آب دیونیزه یا مقطر مخلوط گردد، به یک مایع خنک کننده تبدیل شده که برای مصرف در مدار خنک کننده تمامی موتورهای احتراق داخلی در طول سال توصیه می‌شود. بعلاوه این ضدیخ پیشنهادی، بیشترین کیفیت را با حداقل هزینه نسبت به دیگر ضدیخ ها به مصرف کننده ارائه می‌دهد.

به منظور حصول یک مایع خنک کننده بهینه، توصیه می‌گردد تا به صورت مکانیکی آب را با ضد یخ/ ضدجوش مخلوط نمایید. محافظت در برابر سرما و یخ زدگی به تناسب و مقدار ضدیخ در آب بستگی دارد، در جدول ذیل این نسبت‌ها در دماهای متفاوت گزارش شده است.

 

 حجم ضدیخ Cooling Power - درصد (%)

33

40

50

68

اولین دمایی که در آن کریستال مشاهده می‌‎شود

(NFT 78 102)

-20 oC

-26 oC

-37 oC

-69 oC

 
 
 

مشخصات/عملکرد

COOLING POWER meets the principal international specifications for antifreezes:

AFNOR NFR 15-601

BS 6580

ASTM Standards

 

 

نقاط قوت و مزایا:

  • محصول COOLING POWER در تست های خوردگی (خوردگی صفحه داغ و ظروف شیشه ای) الزامات استاندارد را به خوبی پاس می‌کند. 
  • مایع خنک کننده ای که با رقیق کردن این محصول تهیه می‌شود، نسبت به آب بندها و الاستومرها خنثی می‌باشد (باعث خوردگی آنها نمی‌شود).
  • ادیتیو ها و افزودنی های موجود در محصول فوق، سبب موارد ذیل می‌گردند:

ذخیره قلیایی مناسب  جهت خنثی سازی اسیدهای که در اثر گاز های احتراق به وجود می‌آیند.

مقاومت در برابر کف کردن (سبب ناپایداری کف احتمالی می‌گردند).

خنثی بودن به لحاظ شیمایی (مقدار PH بین 7 تا 8.5).

 

توصیه ها
توصیه می‌گردد، مایع خنک کننده هر ساله جایگزین و تعویض گردد.
تمامی ضدیخ/ضدجوش ها و خنک کننده هایی که بر پایه مونو اتیلن گلایکول می‌باشند، بعنوان یک پسماند صنعتی خاص در نظر گرفته می‌شوند و بنا بر دلایل محیط زیستی باید در مراکز مورد تأیید دور ریخته شوند.
 
 

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

COOLING POWER 

رنگ  
چشمی
 -
زرد فلوئورسنسی
وزن مخصوص در 20 oC
ASTM D4052
-
1.117
قلیاییت ذخیره (pH 3.5)
ASTM D1121
ml HCl 0.1N
6.5
دمای تشکیل کریستال (محلول 50%) 
ASTM D1177
oC
37-