COOLING POWER PLUS

ضد یخ آماده 

محصول COOLING POWER PLUS یک ضدیخ/ضد جوش بر پایه مونو اتیلن گلایکول بوده که در تولید آن از ادیتیوهای آلی بازدارنده از خوردگی (OAT) استفاده شده‌‎است و هیچکدام از گروه های آمین، نیترات و فسفاتی در فرمولاسیون آنها وجود ندارد. این محصول آماده مصرف بوده بنابراین نیازی به ترکیب شدن با آب ندارد و برای محافظت از موتور خودرو در برابر خوردگی، گرما و یخبندان طراحی شده است.

 

مشخصات/عملکرد

COOLING POWER PLUS meets the principal international specifications for antifreezes:

RENAULT TRUCKS

ASTM D 3306-D 4656

BS 6580, AFNOR NFR 15-601

MB P.325.3

SCANIA TB 1451

VOLVO

IVEO

 

نقاط قوت و مزایا:

  • محصول COOLING POWER PLUS در تست های خوردگی (خوردگی صفحه داغ و ظروف شیشه ای) الزامات استاندارد را به خوبی پاس می‌کند. 
  • ادیتیو ها و افزودنی های موجود در محصول فوق، سبب موارد ذیل می‌گردند:

ذخیره قلیایی مناسب  جهت خنثی سازی اسیدهای که در اثر گاز های احتراق به وجود می‌آیند.

مقاومت در برابر کف کردن (سبب ناپایداری کف احتمالی می‌گردند).

خنثی بودن به لحاظ شیمایی (مقدار PH بین 7 تا 8.5).

 

توصیه‌ها

-توصیه می‌گردد، مایع خنک کننده هر ساله جایگزین و تعویض گردد.

-تمامی ضدیخ/ضدجوش ها و خنک کننده هایی که بر پایه مونو اتیلن گلایکول می‌باشند، بعنوان یک پسماند صنعتی خاص در نظر گرفته می‌شوند و بنا بر دلایل محیط زیستی باید در مراکز مورد تأیید دور ریخته شوند.

 

مشخصات فنی

 

خصوصیات محصول

 

روش آزمون

 

واحد

 

COOLING POWER PLUS

رنگ  
چشمی
 -
زرد فلوئورسنسی
وزن مخصوص در 20 oC
ASTM D4052
-
1.059
قلیاییت ذخیره (pH 3.5)
ASTM D1121
ml HCl 0.1N
11.0
دمای تشکیل کریستال 
ASTM D1177
oC
26-